Akreditace

Naše zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Splňuje náročné požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří), která definuje mimo jiné podmínky pro systém řízení kvality, aby byla laboratoř způsobilá a schopná dosahovat technicky platných výsledků.

Předmět akreditace

Předmětem akreditace je měření geometrických veličin (délka, úhel), úchylek tvaru, orientace, umístění, házení a měření struktury/drsnosti povrchu profilovou metodou.

Ke stažení

  • Osvědčení o akreditaci  čj: 684/2020, z 10.11.2020, platnost do 10.11.2025
  • Příloha k Osvědčení o akreditaci

Více informací o akreditaci lze získat na adrese www.cai.cz.

GPS QRAkreditovaná zkušební laboratoř
VONDRA CAQ servis s.r.o.

Kamenická ulice 2825/2
370 04 České Budějovice 3

email: vondra@vondracaq.cz
tel./fax: +420 387 200 282
mobil: +420 602 459 275
GPS: 48°59’50.864″N, 14°28’53.639″E

další kontakty